Verpleeg technische zorg

Ouderwets degelijke zorg

Palliatieve zorg

Domotica

Verpleging:
Thuiszorg of wijkverpleeging, dit is te vergelijken met wat de wijkzuster vroeger deed, aandachtige zorg met een warm hart bij u thuis, hieronder valt basiszorg, maar ook verpleegtechnische zorg. Onze verpleegkundigen hebben ruimschoots ervaring in de zorg en werken samen met huisartsen en andere specialisten.

Wij bieden u persoonlijke verzorging:
Denkt u hierbij aan wassen, douchen, aan- en uitkleden, mondzorg en aanreiken en toedienen van medicatie. Uiteraard wordt een ieder zijn gezondheid en veranderende conditie van dichtbij gemonitord door de eerst verantwoordelijke van de cliënt en van de wijk.

Verpleegtechnische zorg:
Bloedsuiker meten en insuline toedienen,onze medewerkers hebben ruime ervaring met Diabetespatienten. Het toedienen van intramusculaire en subcutane injecties. Veel ervaring met stomazorg. Katheterzorg voor de man, de vrouw,suprapubisch, Sondevoeding. De verpleging is bekent en ervaren met de zorg van allerlei soorten drains Zorg voor tracheacanules en ACT zwachteltherapie.

Gespecialiseerd in wondzorg:
Ruimschoots ervaring met Decubitus, Ulcus cruris en Necrotische wondverzorging. toepassing van vacuümtherapie (V.A.C en Pico)

Specialistischezorg:
Denk hierbij aan Infusie therapie,(Caddpomp,Bodyguardpomp, Picclijn zorg,(en andere lijnen)

Palliatieve zorg:
Deze vorm van thuiszorg wordt gegeven als er geen genezing meer mogelijk is. Dit kan ,doordat iemand uitbehandeld is, door dementie, COPD, Hartfalen etc. Ziekten waarbij mensen nog wel weken, maanden of zelfs jaren kunnen leven. Palliatieve zorg is gericht op de kwaliteit van uw leven en op de ondersteuning van uw naasten.

Terminale zorg:
Terminale zorg is voor ongeneeslijk zieke cliënten in de laatste fase van hun leven. De levensverwachting is door specialisten ingeschat op minder dan drie maanden. De zorg staat in het teken van het zo goed mogelijk afscheid nemen van het leven. Gericht op comfort van de cliënt. Denkt u bij comfort aan: Een verzorgd gevoel wbr persoonlijke hygiene. De verzorging helpt u bij het verlichten van pijn,jeuk en geven u hulp bij angst en depressie. Ondersteuning en ontlasting van naasten. Het inschakelen van andere professionals indien nodig. Er is mogelijkheid tot het bieden van 24 uurzorg.

Domotica in de zorg:
Domotica in de zorg, technische mogelijkheden om het leven voor u makkelijker te maken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan een digitaal sprekende agenda die de zorgvrager als geheugensteun kan gebruiken.

Of stembestuurbare software waarmee u veel produkten, in het huis kan besturen.

Familie en mantelzorg

Wij werken graag nauw met u samen. U kunt contact met ons onderhouden via een speciaal mailadres hiervoor bestemd. hier kunt u al u bevindingen kwijt van de geboden zorg en actuele situatie ook u zorgen tips. Hier gaan wij dan serieus mee aan de slag en u krijgt bericht over de genomen beslissingen en acties.